Program

Běžný den vypadá následovně:

07:30 budíček
07:45 rozcvička
08:00 snídaně
08:30 biblický program
09:00 výtvarná a sportovní činnost
12:30 oběd
13:00 polední klid
14:00 odpolední bojová hra, koupání (v průběhu svačina)
18:45 večeře, hodnocení
19:30 večerní hygiena
20:30 čtení pro děti
21:15 večerka