Pondělí 6. 8.

Dopoledne jsme se věnovali rozličným tvůrčím činnostem od spřádání indiánských náramků přes tematickou westernovou hru Bang! po dodatečný turnaj v raraších děti versus vedoucí. Po obědě jsme se sešli ke společné náčelnické radě, na niž dorazil i starý larmijský šaman, snažící se nám pomoci porazit svůj bývalý kmen. Když jsme mu sdělili náš plán na otrávení Vu’úra magickým lektvarem, jen se hořce zasmál. Jak jsme pošetilí! Vu’úrova moc je příliš velká a jediný způsob, jak ji zničit, je zničit všechny arawaky. Proto nám šaman vypráví o velké larmijské slavnosti, která bude dnes probíhat. Oslavující Larmiové budou hýřit a radovat se, zatímco arawaky nebudou tak pečlivě střeženy.

Vydali jsme se do Obrovského lesa s očekáváním, že najdeme běsnící radostné Larmie. Mezitím se ale Larmiové dozvěděli o našem útoku a připravili se na nás! Někdo nás musel zradit a povědět Larmiům, že víme o jejich slavnosti! Změnili jsme tedy plán a obrátili se na útěk. Leč bylo už pozdě… Larmiové nás obklíčili a my byli se svými kmeny uvězněni daleko v Obrovském lese mezi svými nepřáteli. Proplížili jsme se ven z lesa a vynášeli z něj své indiánské přátele. Všechno nakonec dopadlo dobře a z lesa jsme se dostali, ale ve vzduchu pořád visí otázka; kdo nás zradil? Mohl to být starý šaman, který nám nápad na útok vnukl? Nebo to byl někdy jiný? Někdo mezi námi? Už si nemůžeme být nikým jistí…

 

Velký Vu’úr, náčelník Larmiů

 

Náčelnice pěti kmenů Zoví sobák podává instrukce, kterak bude evakuace před Larmii probíhat

 

Čirá spokojenost

 

Jména indiánů, které musíme pomoci osvobodit

 

Sličná Larmijka

 

Odevzdat indiána a zpět pro dalšího!

 

Dobíháme do cíle

 

Nejvážnější zranění…

 

Velice, opravdu velice oblíbené didgeridoo

 

Útok

 

Další videa a fotografie najdete na facebookové události: https://www.facebook.com/events/350068228813657/