Neděle 30. 7.

Než se vydáme na cestu je třeba, aby každý rod znal své jméno, svůj bojový pokřik a hlavně měl vlastní erb, který symbolizuje jeho statečnost, důstojnost a další rytířské ctnosti. Dopoledne jsme se před dlouhou cestou též duchovně občerstvili v nedalekém kostele.